Microsoft Picture It! Foto 9.0.0.0000

Microsoft Picture It! Foto 9.0.0.0000

Microsoft – Freeware – Windows
ra khỏi 64 phiếu

Tổng quan

Microsoft Picture It! Foto là một Freeware phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 157 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft Picture It! Foto là 10.0.0715, phát hành vào ngày 03/06/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 7, được sử dụng bởi 60 % trong tất cả các cài đặt.

Microsoft Picture It! Foto đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Microsoft Picture It! Foto đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Microsoft Picture It! Foto!

Cài đặt

người sử dụng 157 UpdateStar có Microsoft Picture It! Foto cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản